Uppdatering kommunen hösten 2021

Efter ett ihärdigt jagande av de två personer som kan tänkas sitta på mer information om vad som händer med detaljplansfrågan kan man verkligen tycka att resultatet är skralt… Om någon har förslag på hur vi får grytan kokande igen så får ni gärna höra av er till mig, Andreas. Jag är inte med i styrelsen i år men ni hittar mig säkert den vägen ändå.

Så här säger Björn W som nu är ny ansvarig för vår detaljplan på kommunen:

”Jag har tyvärr inte så jättemycket nytt att komma med – men som du påpekar är ju inga nyheter också ett slags nyheter.

Arbetet med detaljplanen har dessvärre blivit en del försenat. Som det ser ut nu är det vår målsättning att planen ska kunna antas någon gång under hösten 2022. Det finns dock fortfarande osäkerhet kring tidplanen. Försäljning av tomter är sedan tänkt att ske efter det att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft, vilket är en förutsättning för att avstyckning och tomtförsäljning ska kunna genomföras. (Kommunen kan dock inte garantera att en ny detaljplan vinner laga kraft, men ambitionen är alltjämt att slutföra planarbetet och genomföra avstyckning och försäljning av tomter.)

/Björn W, Mölndals kommun”

Städdag lördagen den 9e oktober

Städdag lördagen 9/10

Klockan 10.00 till 15.00.

Mötesplats: Ängen vid bodarna

En container kommer ställas ut den 15/10 – 18/10. Plats: Övre parkeringen. Följande får INTE slängas i containern: Vitvaror, gips och tryckimpregnerat.

Lite regler för städdagen. Om ni inte har möjlighet att närvara på dagen, vänligen meddela styrelsen på förhand så ser vi till att ni får ett uppdrag före eller kort efter städdagen.

Skickar ni någon annan i ert ställe måste ni meddela detta. Det är inte möjligt för de som är ansvariga att veta vem personen utför ett uppdrag för. Är det inte anmält kommer vi inte att godkänna det utan debitera husägaren för utebliven städdag.

VÄLKOMMEN PÅ STÄDDAGEN!

/Styrelsen

STÄDDAG 16 MAJ - BRF Edölandet

Vattenavläsning sista helgen i maj 2021

Styrelsen har tagit beslut om att vattenavläsning kommer att ske sista helgen i maj med sista betalningsdag 30/6-21.

Anledning är att kommunen läser av då och vi vill ligga i fas med deras siffror.

Som de flesta känner till har vi en stor differens på siffrorna/vattnet och har haft i många år.

Detta är ett av flera steg av åtgärder för att få ordning på våra
vattenräkningar. En gammal avstängare, en möjlig källa till läckage, kommer att grävas fram i det närmaste.

Vi hoppas att det inte skapar några olägenheter för någon och att vi alla hjälps åt till att lösa detta.

Om någon ytterligare vill engagera sig i frågan om vattenmätare och vatten, hör gärna av er.

Har ni några frågor står vi gärna till tjänst.
Styrelsen

Årsmöte 2021 (?)

Årsmötet 2021 är framflyttat på obestämd tid pga corona-epidemin och de restriktioner och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten.

Vi hoppas att det snart blir möjligt att på ett för föreningen bra sätt hålla ett årsmöte med stort deltagande.

Parkeringsavgift

Nu är det dags att betala in avgiften för parkering för 2021.

Avgiften för första parkeringen är 600 kr. Andra och eventuellt tredje parkeringen kostar 1200 kr styck. Inbetalning till Ekåsens bankgiro 5830-1169 senaste den 20 december.

December 2020

Utemiljö: Ny belysning kommer inom sättas upp vid bom 3, 4 och 5. Vidare kommer vägen vid bom 4 att lagas samt komposterna fixas.

Årsmötet är planerat till den 28 febr 2021 och tanken är att vi kommer att vara på Apelgårdens församlingshem. Anledningen till att vi har bytt lokal är att den är större och vi kan hålla avstånd. I dagens läge får vi följa FHM så det kan bli förändringar. Den 5 dec tar styrelsen julledigt och återkommer efter nyår. Utegruppen jobbar vidare en vecka till

Styrelsen och utegruppen vill önska alla

En riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Parkering

Ekåsen har nu bytt p-bolag från Controlla till Mölndals parkeringsbolag. I samband med detta kommer vi hädanefter att betala för besöksparkering. Tidigare regler för de andra parkeringarna och fördelning av dessa gäller. Det som är nytt är besöksplatserna och ronderingsbolag. Se ny skyltning. Vårt områdesnummer är 31326 och priset är 5 kr per timma, 40 kr per dygn och max 24 h.