Årsmöte 2022

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till

Apelgårdens kyrka, klockan 11:00 lördagen den 5 mars 2022

Platsen är Knäckepilsvägen 32, Kållered, se karta

Tanken med denna sida

Ursprunglig tanke:
Medlemmar i Ekåsens fritidsby har efterfrågat
saklig information om vad som händer i föreningen.

Om du har något du skulle vilja ha med här så hör
gärna av dig till styrelsen.


Kontakta oss via vårt kontaktformulär: klicka här

Ekåsens Fritidsby / Att: Styrelsen
Ekåsvägen 20
428 36 Kållered
BG: 5830-1169

 

 

 

 

Parkering 2022

Styrelsen vill påminna er som ännu inte betalat parkeringsavgiften
(exempelvis första parkeringsplats på 600 kr) att göra det snarast.

Betalning till BankGiro 5830-1169 , märk med parkeringsnummer och namn

Slutdatum var den 15 december 2021

Uppdatering kommunen hösten 2021

Efter ett ihärdigt jagande av de två personer som kan tänkas sitta på mer information om vad som händer med detaljplansfrågan kan man verkligen tycka att resultatet är skralt… Om någon har förslag på hur vi får grytan kokande igen så får ni gärna höra av er till mig, Andreas. Jag är inte med i styrelsen i år men ni hittar mig säkert den vägen ändå.

Så här säger Björn W som nu är ny ansvarig för vår detaljplan på kommunen:

”Jag har tyvärr inte så jättemycket nytt att komma med – men som du påpekar är ju inga nyheter också ett slags nyheter.

Arbetet med detaljplanen har dessvärre blivit en del försenat. Som det ser ut nu är det vår målsättning att planen ska kunna antas någon gång under hösten 2022. Det finns dock fortfarande osäkerhet kring tidplanen. Försäljning av tomter är sedan tänkt att ske efter det att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft, vilket är en förutsättning för att avstyckning och tomtförsäljning ska kunna genomföras. (Kommunen kan dock inte garantera att en ny detaljplan vinner laga kraft, men ambitionen är alltjämt att slutföra planarbetet och genomföra avstyckning och försäljning av tomter.)

/Björn W, Mölndals kommun”

Städdag lördagen den 9e oktober

Städdag lördagen 9/10

Klockan 10.00 till 15.00.

Mötesplats: Ängen vid bodarna

En container kommer ställas ut den 15/10 – 18/10. Plats: Övre parkeringen. Följande får INTE slängas i containern: Vitvaror, gips och tryckimpregnerat.

Lite regler för städdagen. Om ni inte har möjlighet att närvara på dagen, vänligen meddela styrelsen på förhand så ser vi till att ni får ett uppdrag före eller kort efter städdagen.

Skickar ni någon annan i ert ställe måste ni meddela detta. Det är inte möjligt för de som är ansvariga att veta vem personen utför ett uppdrag för. Är det inte anmält kommer vi inte att godkänna det utan debitera husägaren för utebliven städdag.

VÄLKOMMEN PÅ STÄDDAGEN!

/Styrelsen

STÄDDAG 16 MAJ - BRF Edölandet

Vattenavläsning sista helgen i maj 2021

Styrelsen har tagit beslut om att vattenavläsning kommer att ske sista helgen i maj med sista betalningsdag 30/6-21.

Anledning är att kommunen läser av då och vi vill ligga i fas med deras siffror.

Som de flesta känner till har vi en stor differens på siffrorna/vattnet och har haft i många år.

Detta är ett av flera steg av åtgärder för att få ordning på våra
vattenräkningar. En gammal avstängare, en möjlig källa till läckage, kommer att grävas fram i det närmaste.

Vi hoppas att det inte skapar några olägenheter för någon och att vi alla hjälps åt till att lösa detta.

Om någon ytterligare vill engagera sig i frågan om vattenmätare och vatten, hör gärna av er.

Har ni några frågor står vi gärna till tjänst.
Styrelsen