Nytt gällande Föreningsgården

Styrelsen har enhälligt beslutat att inte hyra ut Föreningsgården
efter 21/6-2020(då sista inbokningen är).
Vi kommer enbart att ha våra styrelsemöten uppe på kontoret där
vi har ett element att värma upp rummet med på vinterhalvåret och
inför årsmötet och medlemsmötena kommer vi att sätta på elementen
dagen innan annars ingen värme i huset. Det kostar allt för
mycket att driva huset som vi gör i dag. På grund av den minskade
budgeten tycker vi det är ett ansvarsfullt beslut. / Styrelsen

Städdag 9 maj 2020

Städdag våren 9 maj 2020

Samling kl 10.00 på stora ängen vid dom röda bodarna. Ni som inte kan då hör av er till Susanne tomt 14 så fixar vi nått innan eller senast 2 veckor efter som kan utföras ensam eller i grupp.

De tomter som inte kan deltaga alls debiteras med 1000kr efter årsmötesbeslut.

Fika sker kl 12.00 och lunch kl 15.00 uppe vid bodarna.

Datum för höstens städdag är 10 Oktober.

VÄLKOMNA!

// Susanne genom styrelsen

Mätning i området

Meddelande från kommunen:

”Inför slutförandet av detaljplanen i Ekåsen har vi beställt en uppdatering av grundkartan. Det innebär att vi kommer att ha mätningsingenjörer i området de närmaste dagarna.

Inmätningen är en uppdatering av det mätningsarbete som gjordes i planarbetets inledningsskede 2016. Mätningen syftar enbart till att dokumentera befintliga förhållanden i området så att vi har ett korrekt underlag för den kommande plankartan. Våra mätningsingenjörer kommer därför inte att kunna svara på eventuella frågor angående framtida fastighetsgränser, tomtindelning etc.”