Uppdatering kommunen hösten 2021

Efter ett ihärdigt jagande av de två personer som kan tänkas sitta på mer information om vad som händer med detaljplansfrågan kan man verkligen tycka att resultatet är skralt… Om någon har förslag på hur vi får grytan kokande igen så får ni gärna höra av er till mig, Andreas. Jag är inte med i styrelsen i år men ni hittar mig säkert den vägen ändå.

Så här säger Björn W som nu är ny ansvarig för vår detaljplan på kommunen:

”Jag har tyvärr inte så jättemycket nytt att komma med – men som du påpekar är ju inga nyheter också ett slags nyheter.

Arbetet med detaljplanen har dessvärre blivit en del försenat. Som det ser ut nu är det vår målsättning att planen ska kunna antas någon gång under hösten 2022. Det finns dock fortfarande osäkerhet kring tidplanen. Försäljning av tomter är sedan tänkt att ske efter det att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft, vilket är en förutsättning för att avstyckning och tomtförsäljning ska kunna genomföras. (Kommunen kan dock inte garantera att en ny detaljplan vinner laga kraft, men ambitionen är alltjämt att slutföra planarbetet och genomföra avstyckning och försäljning av tomter.)

/Björn W, Mölndals kommun”