Medlemsmöte

Den 16 november hölls medlemsmöte i föreningsgården mellan kl 11-13. Det informerades om kommunens arbete med detaljplanen med fokus på dagvatten och räddningstjänstens krav på våra vägar. En ekonomirapport gavs. Information/diskussion om belysning, vilda djur och vatten inom området avhandlades också. Förslag på extra städdag/pysseldag lades fram. Fika och samtal mellan medlemmar avslutade mötet.

/Andreas, styrelsen

Pysseldag

Lördagen den 23 november kl 12 är det pysseldag i området. Samling i föreningsgården för att göra lite fint och kanske också skapa lite julstämning i området.

Om ni har julsaker som ni inte är i behov av så ta gärna med dessa!