Årsmöte 2021 (?)

Årsmötet 2021 är framflyttat på obestämd tid pga corona-epidemin och de restriktioner och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten.

Vi hoppas att det snart blir möjligt att på ett för föreningen bra sätt hålla ett årsmöte med stort deltagande.