Tanken med denna sida

Ursprunglig tanke:
Medlemmar i Ekåsens fritidsby har efterfrågat
saklig information om vad som händer i föreningen.

Om du har något du skulle vilja ha med här så hör
gärna av dig till styrelsen.


Kontakta oss via vårt kontaktformulär: klicka här

Ekåsens Fritidsby / Att: Styrelsen
Ekåsvägen 20
428 36 Kållered
BG: 5830-1169

 

 

 

 

September 2023

Containern kommer helgen V.38, mer info finns i tidigare utskick via mail. Står över helgen.

Städdagen är den 7 oktober, mer info kommer.

Ett medlemsmöte är planerat till den 28 oktober, mer info kommer.

Städdag våren 2023


Städdag lördagen den 13 maj 2023

Samling kl: 10.00 vid bodarna på ängen/containrarna .

Till de som inte kan den dagen ring sekreteraren Marie Mattsson för arbetsuppgifter att göra innan och två veckor efter städdagen, därefter debiteras 1.000:-

Städdag 1 oktober 2022

 

 

SAMLING KL 10.00 PÅ ÄNGEN

Styrelsen har gått runt i området och konstaterar att många lotter inte sköter de åtagande som är beslutade på årsmöten. d.v.s. rensning utanför din lott, häckar får vara max 1,5 m hög ut mot väg o.s.v.

Vi har därför tagit ett beslut om att använda städdagen för detta ändamål.

De över 75 år och som inte behöver deltaga på städdagen är ändå skyldiga att hålla gatan ren från ogräs samt klippa häckar. Det finns årsmötesbeslut på det.

Ni har möjlighet att göra detta innan städdagen men det ska vara gjort senast på städdagen då styrelsen kommer att besiktiga. Gör man inte sitt uppdrag sina timmar skickar vi en räkning som vanligt.
Gör ni det innan städdagen kontakta Mari eller Kicki.

Denna åtgärd är ett prov vi önskar göra för att snygga till i vårt område.
Gör vi det inte själva blir vi tvungna att köpa tjänsten och alla får vara med och betala.
Fungerar det bra kanske det blir ett återkommande arbete varje år.
Vi tror på denna idén hoppas ni gör detsamma.

Är det något ni undrar över, ring:
Kicki/ordförande eller
Mari/sekreterare (nummer i matrikeln)

MVH
styrelsen

Årsmöte 2022

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till

Apelgårdens kyrka, klockan 11:00 lördagen den 5 mars 2022

Platsen är Knäckepilsvägen 32, Kållered, se karta

Parkering 2022

Styrelsen vill påminna er som ännu inte betalat parkeringsavgiften
(exempelvis första parkeringsplats på 600 kr) att göra det snarast.

Betalning till BankGiro 5830-1169 , märk med parkeringsnummer och namn

Slutdatum var den 15 december 2021