Nyhetsbrev december

Hej och tack för ett trevligt medlemsmöte med bra uppslutning!

Här kommer en sammanfattning av vad som togs upp.

Styrelsen informerade om mötet med kommunen. Kommunens arbete har förskjutits ca 6 månader då flera ansvariga för detaljplanen har slutat. Kommunen och styrelsen ska inom kort träffas åter för att diskutera dagvattnet. Information framfördes angående tomt 26 där föreningen vunnit målet i tingsrätten och hovrätten.                                

  Vidare så diskuterades utemiljön där bland annat önskemål om utökad belysning i området togs upp. Kassören redovisade också föreningens ekonomi. Det var av reaktionen från flera medlemmar ett bra möte vilket vi är glada för. Dessvärre har Per Dawson som suttit med i styrelsen avsagt sig sitt uppdrag och vi tackar honom för hans engagemang.

 

Vi i styrelsen vill slutligen passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år till samtliga medlemmar och boende på Ekåsen!