Tomt 26

Hej alla, då tomt 26 tidigare ägare har flyttat så kommer styrelsen och utegruppen idag kl 12 att hjälpas åt att flytta saker från tomt 26 till allmänningen framför. Och köra till tippen.

Mer information om ärendet kommer vi ta upp på nästkommande medlemsmöte. Har någon städtimmar kvar eller om man bara vill vara behjälplig så är det mer än välkommet att delta alltså idag lördag 27 oktober  kl 12.

Vänligen,

Styrelsen

Nyhetsbrev Oktober 2018

Först och främst vill vi tacka alla för en givande, arbetsam och trevlig städdag! Vi fick gjort mycket och det röjdes rejält bland annat bakom tomt 31 och 32. Bra jobbat alla!  

Vi har haft en omstrukturering i styrelsen då Tanya tyvärr avgått. Vi tackar henne för hennes engagemang under tiden hon varit med.

Styrelsen ser således ut på följande vis: Ordförande Eva-Karin, Vice ordförande Susanne, Kassör Berit, Sekreterare Hans-Ove, Ledamöter Håkan och Suppleant Per.

Vi har bett om ett nytt möte med kommunen för att få en uppdatering om hur långt dem kommit med områdets framtid.

Vi återkommer med mer information framöver när vi vet mer. Har ni förslag eller frågor ni vill att vi tar upp så tveka inte att maila  in dessa till ekasen.koloni@gmail.com eller genom att lämna en lapp i föreningens brevlåda.

Väl mött,

Styrelsen