Städdag 1 oktober 2022

 

 

SAMLING KL 10.00 PÅ ÄNGEN

Styrelsen har gått runt i området och konstaterar att många lotter inte sköter de åtagande som är beslutade på årsmöten. d.v.s. rensning utanför din lott, häckar får vara max 1,5 m hög ut mot väg o.s.v.

Vi har därför tagit ett beslut om att använda städdagen för detta ändamål.

De över 75 år och som inte behöver deltaga på städdagen är ändå skyldiga att hålla gatan ren från ogräs samt klippa häckar. Det finns årsmötesbeslut på det.

Ni har möjlighet att göra detta innan städdagen men det ska vara gjort senast på städdagen då styrelsen kommer att besiktiga. Gör man inte sitt uppdrag sina timmar skickar vi en räkning som vanligt.
Gör ni det innan städdagen kontakta Mari eller Kicki.

Denna åtgärd är ett prov vi önskar göra för att snygga till i vårt område.
Gör vi det inte själva blir vi tvungna att köpa tjänsten och alla får vara med och betala.
Fungerar det bra kanske det blir ett återkommande arbete varje år.
Vi tror på denna idén hoppas ni gör detsamma.

Är det något ni undrar över, ring:
Kicki/ordförande eller
Mari/sekreterare (nummer i matrikeln)

MVH
styrelsen