Nyhetsbrev Maj

Nyhetsbrev Maj 2018

 

Styrelsen vill börja med att tacka alla som närvarade vid städdagen vilket enligt många var en trevlig och givande sammankomst! med väldigt bra uppslutning. Vi ser fram emot fler tillfällen att förena nytta med nöje och samtidigt lära känna varandra lite bättre i området 🙂

Under maj så har det skett en förändring i styrelsen då Hans-Ove och Eva-Karin bytt styrelseroller. Alltså är Hans-Ove, styrelsens nya sekreterare och Eva-Karin vice ordförande.

Den  23 maj har vi som tidigare nämnt ett möte med kommunen vilket vi kommer att  återkoppla om när vi har mer information.

För övrigt vill vi påminna alla om beslutet som fattades på årsmötet där motionen om tillåtelse till husvagnar och husbilar fick avslag. Alltså är det endast bilar som är tillåtna på parkeringen.

 

Hoppas vi får en fortsatt solig vår och sommar

 

Vänliga hälsningar,

Ekåsens styrelse.

 

Möte med kommunen

Hej!

Den 23/5 träffar styrelsen kommunen, har ni någon fråga som ni vill att vi tar upp så är ni välkomna att maila in den på ekasen.koloni@gmail.com .

Information kommer också läggas ut på hemsidan!

Vänligen
Styrelsen