Städdag våren 2023


Städdag lördagen den 13 maj 2023

Samling kl: 10.00 vid bodarna på ängen/containrarna .

Till de som inte kan den dagen ring sekreteraren Marie Mattsson för arbetsuppgifter att göra innan och två veckor efter städdagen, därefter debiteras 1.000:-