Nyhetsbrev Juni 2018

 

Nyhetsbrev juni 2018

Vi har tyvärr ännu inte fått protokollet justerat för att lämna ut all information från mötet med kommunen. Det vi kan informera om är dock att detaljplanen ännu inte är klar då kommunen försöker ta fram en lösning för dagvattnet som för tillfället är bristfällig. Vi kan också meddela att vi inte vet alls när friköp kan komma att bli aktuellt.

Vi har haft möte med utegruppen Juha och Raymond som jobbar på bra. Och de hälsar att den 28 juni kl 18.00 är de som är intresserade av utemiljön välkomna längst upp på parkeringen för en träff gällande bland annat trekanten vid bom 5.

Vi påminner er åter om att det inte är tillåtet med husbil eller husvagn på parkeringen enligt beslut från årsmötet.

 

Slutligen vill vi önska alla en trevlig midsommar !!

 

Vänligen styrelsen

Möte med kommunen 

Kortfattad återkoppling till medlemarna i Ekåsen

Den 23/5 träffades styrelsen med representanter från kommunen. Vi väntar fortfarande på att Sven Tolestam ska justera våra anteckningar, så fort vi fått respons på justeringarna kommer vi ut med en sammanfattning av vad som diskuterades.

Vi vill också passa på att framföra nya styrelsens sätt att arbeta, vilket är enligt följande riktlinjer:

  • Vi tar gärna emot förslag och synpunkter via mail eller brev i Ekåsens brevlåda då vi på på detta vis på ett enkelt och tydligt sätt kan diskutera frågor med samtliga styrelsemedlemmar.
  • Vi har själva inte mandat att lova eller fatta beslut eller svara på enskilda frågor som medlemmar ställer på stående fot till styrelsemedlemmar. Detta för att inga misstolkningar och missförstånd skall uppstå.
  • Vi ser gärna att medlemmar respekterar att vi utanför styrelserummet får vara helt vanliga medlemmar och grannar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen