Möte med kommunen 

Kortfattad återkoppling till medlemarna i Ekåsen

Den 23/5 träffades styrelsen med representanter från kommunen. Vi väntar fortfarande på att Sven Tolestam ska justera våra anteckningar, så fort vi fått respons på justeringarna kommer vi ut med en sammanfattning av vad som diskuterades.

Vi vill också passa på att framföra nya styrelsens sätt att arbeta, vilket är enligt följande riktlinjer:

  • Vi tar gärna emot förslag och synpunkter via mail eller brev i Ekåsens brevlåda då vi på på detta vis på ett enkelt och tydligt sätt kan diskutera frågor med samtliga styrelsemedlemmar.
  • Vi har själva inte mandat att lova eller fatta beslut eller svara på enskilda frågor som medlemmar ställer på stående fot till styrelsemedlemmar. Detta för att inga misstolkningar och missförstånd skall uppstå.
  • Vi ser gärna att medlemmar respekterar att vi utanför styrelserummet får vara helt vanliga medlemmar och grannar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen