Städdag 5:e maj samling kl. 10.00

Utegruppen vill informera om att:

Lördagen den 5:e maj kl: 10.00 är det städdag.

Vi samlas vid stigs-in (postlådorna vid parkeringen) där vi har en kort genomgång och fördelning av arbetsuppgifter.

Under dagen bjuds det på fika och med efterföljande lunch.

Har du några frågor eller vill meddela allergi/matavvikelse är du välkommen att kontakta styrelsen via:  ekasen.koloni@gmail.com

Ekåsen nyhetsbrev April 2018

Ett första konstituerande styrelse hölls den 3/3 i föreningsgården.

 

Kortfattat om vad som diskuterats under mötet:

  • Föreningens ekonomi skall hållas inom styrelsen för att få en helhetsbild över vilka intäkter och utgifter som pågår i föreningen. Styrelsen skall skaffa ett Swish nummer, kopplat till föreningens bankkonto där betalning kan ske istället för kontant hantering.

 

  • Fördelning av arbetsområden – alla i styrelsen vill delta vid mötet med kommunen och driva frågan framåt.

 

  • Utegruppen/skötselgruppen kommer Susanne Ljungberg och Hans-Ove vara kontaktperson från styrelsen.Juha (tomt 14) och Raymond (tomt 61) kommer att ansvara för arbetsfördelningen.
    – De medlemmar som vill engagera sig välkomnas till ett möte. Kallelse kommer informeras via hemsidan när datumet är satt

 

  • Administration för parkering och kontaktperson vid frågor är Håkan Friborg och Berit J. Johannesson

 

  • Susanne Ljungberg skall i fortsättningen sköta och administrera uthyrningen av föreningsgården i samråd med styrelsen.

 

  • ÅVC – kort kommer administreras av Berti J.Johannesson

 

  • Gällande tomt 26 är ärendet helt lagt på extern juristfirma.

 

  • Nya styrelsen beslutar att tillsammans inom snar framtid presentera sig och träffa kommunen för fortsatt arbete framåt.

Förhoppningen från styrelsens sida att hemsidan skall bli en ny informationskanal för löpande information till Ekåsens boende och medlemmar. Hemsidan är under uppbyggnad och reserverar oss viss bearbetningstid under uppbyggnaden.

Alla frågor är välkomna att skickas till: ekasen.koloni@gmail.com