Extra info om vårsstäddagen 2020

Styrelsen har diskuterat mycket om städdagen och corona och har kommit fram till att det är ok att genomföra då:
– vi vistas ute
– det är ett stort område
– och man kan lätt hålla avstånd.

Vi har tagit del av FHM:s rekommendationer och känner att vi kan uppfylla de krav som ställs där. Vi kommer att ta till åtgärder som krävs såsom tvättmöjligheter, handsprit och uppmaningar att hålla avstånd

Maten kommer också att serveras ute. Vi förstår om några känner sig osäkra om man skall deltaga eller inte och av den anledningen har vi därför avsatt många arbetsuppgifter som man kan utföra en annan dag och då ensam om man så vill.

Att vi skall ha städdagar och ta ut avgift för ej representerade lotter beslutades på senaste årsmötet. Styrelsen verkställer årsmötesbeslutet då ändringar bara skall göras på års- och extra möten. Corona tar vi så klart också hänsyn till.

Vid förhinder eller val till annan dag att utföra arbetsuppgifter på var vänliga kontakta Susanne tel: 0736 895430 eller någon annan i styrelsen. Väl mött Christina Jonsson/Styrelsen