Vattenavgift 2024

Höjning av avgifter avseende vattnet

Fr.o.m. 1 nov 2023 gick den fasta mätaravgiften upp från 388 kr till 450 kr per lott

Kostnad per kubikmeter vatten inklusive avloppsdelen gick upp från 27 kr till 33 kr

Detta innebär att på kommande vattenräkning gäller det gamla priset mellan 1 juni 2023 – 31 okt 2023 och det nya mellan 1 nov 2023 – 31 maj 2024.

Glöm inte att rapportera in era mätarställningar i tid.