Styrelsen 2021 önskar
God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen arbetar vidare och hoppas att 2022 kan bli ett lite mer normalt år.