Parkering 2022

Styrelsen vill påminna er som ännu inte betalat parkeringsavgiften
(exempelvis första parkeringsplats på 600 kr) att göra det snarast.

Betalning till BankGiro 5830-1169 , märk med parkeringsnummer och namn

Slutdatum var den 15 december 2021