Mätning i området

Meddelande från kommunen:

”Inför slutförandet av detaljplanen i Ekåsen har vi beställt en uppdatering av grundkartan. Det innebär att vi kommer att ha mätningsingenjörer i området de närmaste dagarna.

Inmätningen är en uppdatering av det mätningsarbete som gjordes i planarbetets inledningsskede 2016. Mätningen syftar enbart till att dokumentera befintliga förhållanden i området så att vi har ett korrekt underlag för den kommande plankartan. Våra mätningsingenjörer kommer därför inte att kunna svara på eventuella frågor angående framtida fastighetsgränser, tomtindelning etc.”