Extra info om vårsstäddagen 2020

Styrelsen har diskuterat mycket om städdagen och corona och har kommit fram till att det är ok att genomföra då:
– vi vistas ute
– det är ett stort område
– och man kan lätt hålla avstånd.

Vi har tagit del av FHM:s rekommendationer och känner att vi kan uppfylla de krav som ställs där. Vi kommer att ta till åtgärder som krävs såsom tvättmöjligheter, handsprit och uppmaningar att hålla avstånd

Maten kommer också att serveras ute. Vi förstår om några känner sig osäkra om man skall deltaga eller inte och av den anledningen har vi därför avsatt många arbetsuppgifter som man kan utföra en annan dag och då ensam om man så vill.

Att vi skall ha städdagar och ta ut avgift för ej representerade lotter beslutades på senaste årsmötet. Styrelsen verkställer årsmötesbeslutet då ändringar bara skall göras på års- och extra möten. Corona tar vi så klart också hänsyn till.

Vid förhinder eller val till annan dag att utföra arbetsuppgifter på var vänliga kontakta Susanne tel: 0736 895430 eller någon annan i styrelsen. Väl mött Christina Jonsson/Styrelsen

Nytt gällande Föreningsgården

Styrelsen har enhälligt beslutat att inte hyra ut Föreningsgården
efter 21/6-2020(då sista inbokningen är).
Vi kommer enbart att ha våra styrelsemöten uppe på kontoret där
vi har ett element att värma upp rummet med på vinterhalvåret och
inför årsmötet och medlemsmötena kommer vi att sätta på elementen
dagen innan annars ingen värme i huset. Det kostar allt för
mycket att driva huset som vi gör i dag. På grund av den minskade
budgeten tycker vi det är ett ansvarsfullt beslut. / Styrelsen

Städdag 9 maj 2020

Städdag våren 9 maj 2020

Samling kl 10.00 på stora ängen vid dom röda bodarna. Ni som inte kan då hör av er till Susanne tomt 14 så fixar vi nått innan eller senast 2 veckor efter som kan utföras ensam eller i grupp.

De tomter som inte kan deltaga alls debiteras med 1000kr efter årsmötesbeslut.

Fika sker kl 12.00 och lunch kl 15.00 uppe vid bodarna.

Datum för höstens städdag är 10 Oktober.

VÄLKOMNA!

// Susanne genom styrelsen

Mätning i området

Meddelande från kommunen:

”Inför slutförandet av detaljplanen i Ekåsen har vi beställt en uppdatering av grundkartan. Det innebär att vi kommer att ha mätningsingenjörer i området de närmaste dagarna.

Inmätningen är en uppdatering av det mätningsarbete som gjordes i planarbetets inledningsskede 2016. Mätningen syftar enbart till att dokumentera befintliga förhållanden i området så att vi har ett korrekt underlag för den kommande plankartan. Våra mätningsingenjörer kommer därför inte att kunna svara på eventuella frågor angående framtida fastighetsgränser, tomtindelning etc.”

Medlemsmöte

Den 16 november hölls medlemsmöte i föreningsgården mellan kl 11-13. Det informerades om kommunens arbete med detaljplanen med fokus på dagvatten och räddningstjänstens krav på våra vägar. En ekonomirapport gavs. Information/diskussion om belysning, vilda djur och vatten inom området avhandlades också. Förslag på extra städdag/pysseldag lades fram. Fika och samtal mellan medlemmar avslutade mötet.

/Andreas, styrelsen

Pysseldag

Lördagen den 23 november kl 12 är det pysseldag i området. Samling i föreningsgården för att göra lite fint och kanske också skapa lite julstämning i området.

Om ni har julsaker som ni inte är i behov av så ta gärna med dessa!

Spolning/filmning av dagvatten

I dagarna kommer Mölndals kommun med entreprenör spola och filma dagvattenledningar i området. I samband med detta kommer det tas ner sly på vissa strategiska platser.

/Andreas, styrelsen