Nyhetsbrev Maj

Nyhetsbrev Maj 2018

 

Styrelsen vill börja med att tacka alla som närvarade vid städdagen vilket enligt många var en trevlig och givande sammankomst! med väldigt bra uppslutning. Vi ser fram emot fler tillfällen att förena nytta med nöje och samtidigt lära känna varandra lite bättre i området 🙂

Under maj så har det skett en förändring i styrelsen då Hans-Ove och Eva-Karin bytt styrelseroller. Alltså är Hans-Ove, styrelsens nya sekreterare och Eva-Karin vice ordförande.

Den  23 maj har vi som tidigare nämnt ett möte med kommunen vilket vi kommer att  återkoppla om när vi har mer information.

För övrigt vill vi påminna alla om beslutet som fattades på årsmötet där motionen om tillåtelse till husvagnar och husbilar fick avslag. Alltså är det endast bilar som är tillåtna på parkeringen.

 

Hoppas vi får en fortsatt solig vår och sommar

 

Vänliga hälsningar,

Ekåsens styrelse.

 

Möte med kommunen

Hej!

Den 23/5 träffar styrelsen kommunen, har ni någon fråga som ni vill att vi tar upp så är ni välkomna att maila in den på ekasen.koloni@gmail.com .

Information kommer också läggas ut på hemsidan!

Vänligen
Styrelsen

Städdag 5:e maj samling kl. 10.00

Utegruppen vill informera om att:

Lördagen den 5:e maj kl: 10.00 är det städdag.

Vi samlas vid stigs-in (postlådorna vid parkeringen) där vi har en kort genomgång och fördelning av arbetsuppgifter.

Under dagen bjuds det på fika och med efterföljande lunch.

Har du några frågor eller vill meddela allergi/matavvikelse är du välkommen att kontakta styrelsen via:  ekasen.koloni@gmail.com

Ekåsen nyhetsbrev April 2018

Ett första konstituerande styrelse hölls den 3/3 i föreningsgården.

 

Kortfattat om vad som diskuterats under mötet:

  • Föreningens ekonomi skall hållas inom styrelsen för att få en helhetsbild över vilka intäkter och utgifter som pågår i föreningen. Styrelsen skall skaffa ett Swish nummer, kopplat till föreningens bankkonto där betalning kan ske istället för kontant hantering.

 

  • Fördelning av arbetsområden – alla i styrelsen vill delta vid mötet med kommunen och driva frågan framåt.

 

  • Utegruppen/skötselgruppen kommer Susanne Ljungberg och Hans-Ove vara kontaktperson från styrelsen.Juha (tomt 14) och Raymond (tomt 61) kommer att ansvara för arbetsfördelningen.
    – De medlemmar som vill engagera sig välkomnas till ett möte. Kallelse kommer informeras via hemsidan när datumet är satt

 

  • Administration för parkering och kontaktperson vid frågor är Håkan Friborg och Berit J. Johannesson

 

  • Susanne Ljungberg skall i fortsättningen sköta och administrera uthyrningen av föreningsgården i samråd med styrelsen.

 

  • ÅVC – kort kommer administreras av Berti J.Johannesson

 

  • Gällande tomt 26 är ärendet helt lagt på extern juristfirma.

 

  • Nya styrelsen beslutar att tillsammans inom snar framtid presentera sig och träffa kommunen för fortsatt arbete framåt.

Förhoppningen från styrelsens sida att hemsidan skall bli en ny informationskanal för löpande information till Ekåsens boende och medlemmar. Hemsidan är under uppbyggnad och reserverar oss viss bearbetningstid under uppbyggnaden.

Alla frågor är välkomna att skickas till: ekasen.koloni@gmail.com

Tanken med denna sida

 

Ursprunglig tanke:
Medlemmar Ekåsens fritidsby har efterfrågat saklig information om vad som händer i föreningen. Det är 2018--2021 års styrelses förhoppning att denna sidan kan utgöra en inblick i hur styrelsearbetet fortskrider, vad som händer i området och kanske också lite om vad framtiden har att erbjuda.

Om du har något du skulle vilja ha med här så hör gärna av dig till styrelsen.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär: klicka här

Ekåsens Fritidsby
Ekåsvägen 20
428 36 Kållered