Avgäld 2019

Avgäld för 2019 som klubbades på Årsmötet´24 februari 2019  är 6000 SEK