Stadgar på hemsidan

Stadgarna för föreningen som antagits på årsmöte och extra årsmöte finns nu här:

https://ekasen.nu/?page_id=149

Man hittar dem även i menyn på första sidan (Stadgar) på ekasen.nu

Detta är gällande stadgar för föreningen. Gamla versioner och utkast kan cirkulera i pappersform men de äger inte sin giltighet.